Diëtiste

Diëtiste

DIABETES
 
Het doel van een bezoek aan de diëtist(e):

De voeding is een belangrijk onderdeel van de diabetesbehandeling. Het is de basis waarop alle andere behandelingen steunen. Zonder aangepaste voeding is het noch met bloedsuikerverlagende pilletjes, noch met insuline mogelijk om de diabetes goed onder controle te houden. De tijd dat men bij diabetes een streng “dieet” aanbeval, is gelukkig voorbij. 
De basis van het advies is een gezonde en gevarieerde voeding op basis van de actieve voedingsdriehoek, die trouwens voor iedereen geldt. Er is wel extra aandacht nodig voor koolhydraten en ook vetten en voedingsvezels zijn van belang. Daarnaast is het belangrijk dat de voeding niet meer energie aanbrengt dan u nodig heeft. Kleine eenvoudige aanpassingen in het bestaande voedingspatroon, onder deskundige begeleiding van een diëtist(e), kunnen al voldoende zijn om het gewenste doel te bereiken. 

Hoe ga ik te werk?

Eerste consultatie (duur: 60min.)

Doel: Hoe wordt de suikerspiegel onder andere beïnvloed?  
Door te eten of niet te eten. Dus kunnen we besluiten dat voeding een belangrijke rol speelt en een bezoek aan de diëtist(e) een grote meerwaarde biedt.  Het is belangrijk dat u goed weet wat koolhydraten/suikers nu precies zijn, welke verschillende soorten er bestaan maar vooral waar zitten deze suikers overal in? Dit wordt grondig toegelicht. Zo weet u welke voedingsmiddelen een reactie zullen geven op uw suikerspiegel en welke niet. Aansluitend wordt er ook info gegeven omtrent etiketinformatie: onder welke vormen kunnen suikers in producten verwerkt zitten en hoe kan u deze herkennen,...

Opvolgconsultatie(s) (Duur: 30min)

Doel: Er wordt een persoonlijk voedingsschema uitgewerkt met specifieke richtlijnen. 
Dit voedingsschema houdt tevens rekening met eventuele andere verwikkelingen zoals te hoge bloeddruk, cholesterol of overgewicht. Er wordt toegelicht wat, behalve suikers, nog van belang is bij het hebben van diabetes. Ook kan er nog aanvullende productinformatie meegegeven worden, tips bij sociale gelegenheden zoals restaurantbezoeken, feestjes, op reis gaan. Diabetesproducten en zoetstoffen kunnen toegelicht worden, tips bij te lage suikerspiegel 

 
KOSTPRIJS

De eerste consultatie zal ongeveer een uur in beslag nemen, wat op €40 komt.
De tweede consultatie en alle opvolgconsulten zullen een halfuur in beslag nemen, wat telkens op €20 komt per consult.


In onderstaande tabel kunt u nagaan welke terugbetalingsregeling geldt bij uw ziekenfonds.
 
Ziekenfonds Bedrag Voorwaarden
CM €40 (indien minimum 4 sessies gevolgd)
- bij een erkend diëtist
- sessies van min. 30 minuten
- sessies worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering            
                                

Bond Moyson West-Vlaanderen
 
50% van de kosten tot een maximum van €250 - bij een erkend diëtist
- op voorschrift van de arts

Bond Moyson Oost-Vlaanderen
 
€5/consultatie
(max. 6 consulten/jaar)
- BMI < 17,5 of BMI > 25 of verhoogd cholesterol
- bij een erkend diëtist

Liberale mutualiteit Oost- & West-Vlaanderen
 
€10/consultatie
(max. 6 consulten/jaar)
- bij een erkend diëtist

Vlaams & neutraal ziekenfonds
 
€10/consultatie
(max. 5 consulten/jaar)
- bij een erkend diëtist

OZ
 
€25/persoon/jaar - BMI max. 35

Partena
 
€40 na 4 consultaties
(om de 2 kalenderjaren)
- bij een erkend diëtist

 
Belangrijk!

Voor de eerste consultatie neem ik tweemaal een halfuur, samen 60 minuten dus. Hier wordt een extra bedrag aangerekend van € 20,00 (dat niet terugbetaald wordt). Dit voor het aanmaken van uw dossier, het grondig toelichten van de koolhydraten/suikers in de voeding en het opstellen van uw persoonlijk voedingsschema. Op 30 minuten is dit helaas onmogelijk en heeft dit voor u als patiënt ook geen meerwaarde. De eerste consultatie zal u dus € 20,00 kosten (+ remgeld van het eerste en terugbetaalde halfuur). De verdere tweejaarlijkse consultaties waar u recht op heeft zullen dan altijd gedeeltelijk terugbetaald worden
Let wel: indien u ervoor kiest om meer dan tweejaarlijks op consultatie te komen, kost dit u verder 
€ 20,00 per 30min. 

 
Voor wat kan u bij mij terecht?

Als diëtiste kan u bij mij uiteraard terecht voor voedingsadvies. Ik begeleid niet enkel mensen die een weg zoeken naar een gezondere levensstijl en eventueel wat kilo’s willen/moeten afvallen, de waaier is echter veel breder. Ik verschaf voedingsdeskundige begeleiding voor onderstaande onderwerpen: