GMD

GMD

Een GMD, wat betekent dat?

Als je een globaal medisch dossier (GMD) afsluit, geef je je huisarts de opdracht je dossier zorgvuldig te beheren. Een GMD is belangrijk op elke leeftijd. Hoe vroeger je er één hebt, hoe vollediger het zal zijn. Zelfs als je gezond bent, blijft een GMD belangrijk. Wij gaan ervan uit dat iedereen die wenst dat wij zijn dossier professioneel beheren, akkoord gaat met dit systeem.

Hoe aanvragen of verlengen?

Je kan het beheer van het GMD aanvragen of verlengen bij om 't even welke raadpleging of huisbezoek in de loop van het jaar. Om de continuïteit van het beheer van je GMD te garanderen, kan je dit best éénmaal per kalenderjaar laten verlengen. Om praktische redenen gebeurt deze GMD-administratie best bij het eerste contact (raadpleging of huisbezoek) in het nieuwe kalenderjaar. Om je aan te moedigen het beheer van je GMD te verlengen, wordt de jaarlijkse vergoeding ook telkens opnieuw volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Waarom kiezen voor een GMD?

Wat als je van arts verandert?

Als je een andere huisarts raadpleegt, heb je geen recht op de voordelen verbonden aan het GMD voor die raadpleging. Als je verhuist of van huisarts verandert, kan je pas in het begin van het volgende jaar een GMD afsluiten bij de nieuwe huisarts. Het GMD kan immers niet door twee artsen in het zelfde kalenderjaar worden aangevraagd voor dezelfde patiënt. Je medisch dossier zal op vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

GMD bij welke arts van toepassing?

Patiënten die een GMD afsluiten of afgesloten hebben bij één van de artsen van "Eerste Zorg" genieten bij de BEIDE artsen de verhoogde terugbetaling !!!
 

PREVENTIEF ONDERZOEK (het vroegere GMD +)

Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’ kan je dus bij je huisarts terecht voor een preventieconsultatie.

Wat houdt preventieve gezondheidzorg in?

( meer info )