Covid

Covid

COVID TESTEN  (+12 jarigen)


Je kan je enkel laten testen wanneer je in het bezit bent van een Corona Test Prescription Code (CPCT).

Hoe verkrijg ik een code ?

1/ Je hebt symptomen die kunnen wijzen op Covid-19: 

Bij milde klachten o.a. hoesten, koorts, keelpijn, hoofdpijn, smaak- of reukverlies kunt u de vragenlijst invullen : SELF ASSESSMENT TOOL om in te schatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Bij milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, kan u na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen bij een apotheek, testcentrum of labo.
Hebt u ergere klachten of bent u een risicopersoon (bv. zwangere vrouwen, mensen met diabetes, hart-nier, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz)? Bel naar uw huisarts.
Uw huisarts schrijft een test voor en geeft u een voorschrift of een code. 

Voor afspraak in testcentrum - klik hier  (vul bij de vraag nr de postcode 9800 in voor de afsprakenagenda van het testcentrum in Deinze.)


2/ Je hebt een Hoogrisicocontact gehad EN je hebt GEEN symptomen

U wordt gebeld door een contactonderzoeker (02 214 19 19) omdat u contact hebt gehad met een besmet persoon die u als risicocontact heeft doorgegeven. Het contactonderzoek sms't u een code.Contact gehad met een besmet persoon maar nog geen nieuws van het contactonderzoek? Bel dan zelf naar het contactonderzoek op 02 214 19 19. Indien de besmette persoon u als risicocontact heeft genoemd, kunnen ze u zo verder helpen. Indien deze op het werk plaatsvond kunt u contact opnemen met de arbeidsgeneesheer.

Volledig gevaccineerden die een hoogrisicocontact hadden moeten maar één test (PCR) meer laten afnemen en dit idealiter tussen dag 3 en 6 na het laatste contact. Idealiter op dag 5. Zij moeten in qurantaine blijven tot het resulaat bekend is van de PCR test.  Wel mogen zij deze qurantaine verlaten vanaf de 4de dag op voorwaarde dat zij dagelijks een negatieve sneltest afleggen en dit tot wanneer ze de uitslag van de PCR test ontvangen. 

Om het proces van contactopsporing te versnellen, zal vanaf morgen een online tool ter beschikking staan. Via deze tool zullen indexgevallen zelf hun hoog-risicocontacten kunnen doorgeven, die dan automatisch testcodes zullen ontvangen. De 2de test werd afgeschaft maar er wordt wel aangeraden een week lang voorzichtig te zijn (Vermijden van sociale contacten, kwetsbare ouderen, handen wassen, mondmasker ...) 

VOOR DE NIET GEVACCINEERDE BLIJFT DE VROEGERE MAATREGEL GELDIG -  2 X TESTEN EN 10D QUARANTAINE.

3/ U bent zelf pos bevonden.

U kan bellen naar 02/214 19 19 om zelf uw contacten door te geven zodat deze sneller hun code ontvangen.

4/ De “noodrem-procedure”

Die reeds bestond voor kinderopvang, kleuter- en lagere scholen, waarbij een volledig klas in quarantaine geplaatst wordt gedurende minstens 1 week, wordt voortaan al geactiveerd vanaf 3 besmettingen in dezelfde klas binnen één week. Er wordt nogmaals aan herinnerd dat voor kinderen andere regels gelden naargelang ze een hoog-risicocontact hadden op school dan wel binnen het huishouden. Omwille van het hogere besmettingsrisico binnen het huishouden, moeten ongevaccineerde kinderen minstens in quarantaine blijven gedurende de hele isolatieperiode van het indexgeval.


5/ Terugkeer uit het buitenland/rode zone:

Vul een online PLF in voor aankomst in België https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form  en wacht op verdere instructies. Is uw risico op besmetting hoog, dan ontvangt u een sms met een code. Maak een afspraak via deze website.